Wikipedia

Rezultatele căutării

vineri, 12 februarie 2016

Lista codurilor CAEN pentru care se acorda finantare nerambursabila – maxim 70.000 euroAu fost stabilite codurile CAEN pentru care se acorda 100% finantare nerambursabila, dintre acestea mentionam urmatoarele diviziuni:

·        13: Fabricarea produselor textile
·        14: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
·        15: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
·        16: Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
·        18: Tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor
·        20: Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
·        21: Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
·        22: Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastic
·        23: Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
·        24: Industria metalurgică
·        25: Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
·        26: Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
·        27: Fabricarea echipamentelor electrice
·        28: Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
·        29: Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
·        30:Fabricarea altor mijloace de transport
·        31: Fabricarea de mobilă
·        32: Alte activităţi industriale n.c.a.
·        33: Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
·        38: Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
·        39: Activităţi şi servicii de decontaminare
·        43: Lucrări speciale de construcţii
·        45: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
·        52: Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
·        53: Activităţi de poştă şi de curier
·        55: SECŢIUNEA I –HOTELURI ŞI RESTAURANTE
·        56: Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
·        58: Activităţi de editare
·        62: Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
·        63: Activităţi de servicii informatice
·        69: Activităţi juridice şi de contabilitate
·        70: Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
·        71: Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
·        74: Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
·        75: Activităţi veterinare
·        77: Activitati de inchiriere si leasing
·        78: Activităţi de servicii privind forţa de muncă
·        79: Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare si asistenta turistica
·        80: Activităţi de investigaţii şi protecţie
·        81: Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
·        82: Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
·        86: Activităţi referitoare la sănătatea umană
·        90: Activităţi de creaţie şi interpretare artistic
·        93: Activitati sportive, recreative si distractive
·        95: Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
·        96: Alte activităţi de servicii
Pentru informatii detaliate accesati online lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul sub-măsurilor 6.2 / 6.4 pentru a vizualiza grupele care pot beneficia de 100% finantare nerambursabila.

De asemenea s-a stabilit si lista codurilor CAEN pentru care NU sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora, fiind disponibila online.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu